CULTURED MAGAZINE JANUARY 2016

CULTURED MAGAZINE
JANUARY 2016

 AD GERMANY DECEMBER 2017

AD GERMANY
DECEMBER 2017

 CASA BRUTUS  DECEMBER 2016

CASA BRUTUS
DECEMBER 2016

 HARPER'S BAZAAR MARCH 2017

HARPER'S BAZAAR
MARCH 2017

 T: THE NEW YORK TIMES STYLE MAGAZINE MAY 2016

T: THE NEW YORK TIMES STYLE MAGAZINE
MAY 2016

 SIGHT UNSEEN NOVEMBER 2017

SIGHT UNSEEN
NOVEMBER 2017

 AD WORLD APRIL 2017

AD WORLD
APRIL 2017

 CASA BRUTUS  DECEMBER 2016

CASA BRUTUS
DECEMBER 2016

 T: THE NEW YORK TIMES STYLE MAGAZINE DECEMBER 2017

T: THE NEW YORK TIMES STYLE MAGAZINE
DECEMBER 2017

 BON APPETIT  DECEMBER 2017

BON APPETIT
DECEMBER 2017

 BRYGG MAGAZINE #9

BRYGG MAGAZINE
#9

 BRYGG MAGAZINE #9

BRYGG MAGAZINE
#9

 INTERVIEW MAGAZINE AUGUST 2016

INTERVIEW MAGAZINE
AUGUST 2016

 AD INDIA MARCH - APRIL 2017

AD INDIA
MARCH - APRIL 2017

 DESIGN MILK MAY 2017

DESIGN MILK
MAY 2017